*Tujuh Golongan*


Rasulullah shallallahualaihi wasaallam bersabda:
"Ada tujuh golongan yang akan Allah berikan naungan kepada mereka di dalam naungan-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya anyaitu:
1. Pemimpin yang adil.
2. Seorang pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah.
3. Seorang lelaki yang hatinya bergantung pada mesjid.
4. Dua lelaki yang saling mencinta di jalan Allah, mereka berkumpul karena-Nya dan berpisah karena-Nya.
5. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan namun dia       berkata 'sesungguhnya aku takut kepada Allah'.
6.  Seorang lelaki yang bersedekah dengan suatu sedekah yang dia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
7. Seorang lelaki yang berdzikir kepada Allah dengan menyendiri lalu berlingan air matanya."
HR. Al-Bukhari dan Muslim

Komentar

Postingan Populer